ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠ.ΠΟ. - Δ.Ε.Ε.Μ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.936.155,74
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 14/01/1999 – 31/03/2001
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Αποπεράτωση της Β’ Φάσης της επέκτασης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών και συγκεκριμένα η αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού και της στέγης του κτιρίου του Λομβέρδου στην αρχική του μορφή, η διαμόρφωση νέων αιθουσών για τη συλλογή Λομβέρδου στον υπόγειο χώρο του Μουσείου, η ορθομαρμάρωση των όψεων, η μαρμαρόστρωση των δωμάτων και του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου καθώς και η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων που αφορούσαν τον περιβάλλοντα χώρο και τις νέες αίθουσες της έκθεσης της συλλογής Λομβέρδου.