ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΤΕΚΜΑ ΑΕ - CM ΑΤΕΔΚ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΕΤΒΟ ΑΤΕ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠ.ΠΟ / Δ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.006.878,67
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 30/04/2004 – 09/09/2005
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Γενικές εργασίες ανακαίνισης του εσωτερικού του Μουσείου και εργασίες μερικής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευή νέου υποσταθμού, νέες καλωδιώσεις και παροχές.