ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. – ΜΕΛΚΑ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.343.025,91
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2003 -
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Μελέτη και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων για την ολοκλήρωση του τομέα V και του αμφιθεάτρου Ι του τμήματος πληροφορικής.