ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.595.665,44
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 18/03/1996 – 23/02/1998
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.