ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 343.155,35
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 23/12/1997 – 04/06/1998
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Αποπεράτωση του ΤΕΛ Χαïδαρίου. Εκτελέστηκαν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες περιβάλλοντος χώρου καθώς και εργασίες χωματουργικών και ασφαλτοστρώσεων.