ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ IBC ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (2)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Γ.Γ.Α. / Ε.Υ.Δ.Ε. - Α.Ο.Ε.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.450.471,78
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 28/11/2007 – 01/06/2012
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείου Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού, εντός τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μετατροπών που απαιτούνται στο υφιστάμενο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Αναδιαμόρφωση του εξωτερικού κελύφους (δημιουργία νέας εισόδου με πεζογέφυρα, εγκατάσταση νέων υαλοπετασμάτων κλπ), απαραίτητες διαρρυθμίσεις  των εσωτερικών χώρων καθώς και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές, τεχνολογικές, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κλιματισμού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου.