ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ - ΜΕΛΚΑ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.910.960,97
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 15/04/2003 – 31/07/2004
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Επανασχεδιασμός και ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου περίπου 29.000m².