ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΧΕΝ)

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΧΕΝ)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΤΕΝ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.104.039,49
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 16/05/2005 – 28/09/2006
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Μελέτη, επισκευή, χρηματοδότηση  και εκμετάλλευση για 26 χρόνια του κτιρίου της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων επί της οδού Αμερικής. Ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων, αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, στατική αποκατάσταση του φέροντος οργσνισμού και κατασκευή του Η/Μ εξοπλισμού.