Ολοκλήρωση Κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)

1
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ Α.Ε.) / Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.000.000,00
 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΡΗΤΗ
 • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 26/10/2016
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκτελούμενο
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  Οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου από Χ.Θ. 22+170 (αρχή του έργου) έως Χ.Θ. 29+990 (τέλος του έργου) χωρίζονται στα εξής διακριτά τμήματα:

  1. Όρυγμα Β01 (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 22+635)
  2. Χ.Θ. 22+635 - Χ.Θ. 23+065
  3. Όρυγμα Β04 (Χ.Θ. 23+040 - Χ.Θ. 24+205)
  4. Όρυγμα μετώπου εισόδου σήραγγας (Χ.Θ. 24+200 - Χ.Θ. 24+315)
  5. Σήραγγα Αγ. Βαρβάρας (Χ.Θ. 24+315 - Χ.Θ. 24+820)
  6. Στόμιο εξόδου και Cut & Cover (Χ.Θ. 24+820 - Χ.Θ. 24+828,74)
  7. Γέφυρα Αγ. Βαρβάρας (Χ.Θ. 24+840 - Χ.Θ. 25+100)
  8. Όρυγμα Β08 (Χ.Θ. 25+100 - Χ.Θ. 25+300)
  9. Όρυγμα Β09 (Χ.Θ. 25+300 - Χ.Θ. 25+500) - κατασκευή Lane & Cover
  10. Όρυγμα Β10 (Χ.Θ. 25+500 - Χ.Θ. 26+100) - κατασκευασμένο Lane & Cover
  11. ΑΚ Πανασού Όρυγμα Β50 (Χ.Θ. 26+100 - Χ.Θ. 26+700)
  12. Κατασκευασμένο όρυγμα Β13 (Χ.Θ. 26+700 - Χ.Θ. 27+065)
  13. Κατασκευασμένη γέφυρα εδαφικής αστάθειας και κατασκευασμένο όρυγμα Β14 (Χ.Θ. 27+065 - Χ.Θ. 27+540)
  14. Κατασκευασμένο όρυγμα Β15 (Χ.Θ. 27+540 - Χ.Θ. 28+085)
  15. Κατασκευασμένη γέφυρα Απομαρμά Ι (Χ.Θ. 28+085 - Χ.Θ. 28+295)
  16. Κατασκευασμένο όρυγμα Β28.4 (Χ.Θ. 28+295 - Χ.Θ. 28+500)
  17. Όρυγμα Β40 ΑΚ Γέργερης (Χ.Θ. 28+500 - Χ.Θ. 28+850)
  18. Όρυγμα Β40 ΑΚ Γέργερης (Χ.Θ. 28+850 - Χ.Θ. 29+550)
  19. Κατασκευασμένη γέφυρα Απομαρμά ΙΙ - τέλος έργου (Χ.Θ. 29+550 - Χ.Θ. 29+999)

  Η διάρκεια του έργου υπολογίζεται στους 30 μήνες.