Ωδείο Αθηνών

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1871
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700.000,00 €
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 09-09-2019
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το έργο περιλαμβάνει την αποπεράτωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 13.800 τ.μ., αποτελείται από τρία στατικώς ανεξάρτητα κτίρια που οργανώνοναι σε δύο υπέργειους ορόφους και υπόγεια επίπεδα κυρίων χρήσεων γύρω από δύο αίθρια.