Δίκτυα Ακαθάρτων Δήμου Μαραθώνα

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.850.000,00€
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 14-04-2022
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή έργων αποχετευτικού δικτύου για τον Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, τον Βαρνάβα και το Νέο Βουτζά.