Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000.000,00€
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΤΤΙΚΗ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 03-08-2023
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την οικοδομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση  των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κτηρίου τόσο στην όψη του ανακτόρου όσο και στο εσωτερικό του, την ενοποίηση και εναρμόνισή του με το ύφος και την τεχνοτροπία του συνόλου των κτηρίων του κτήματος, την ανάκτηση της ταυτότητάς του.