Αρχαιολογικές Εργασίες και Μετατοπίσεις Δικτύων ΟΚΩ του τμήματος Α΄ της γραμμής 4 "ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ" του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

2
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.000.000,00€
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 29/03/2021
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
    Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την εκτέλεση των  αρχαιολογικών εργασιών και τις παρακάμψεις των δικτύων ΟΚΩ που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου κατασκευής του τμήματος Α΄της γραμμής 4 "ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ" του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. Το εν λόγω τμήμα έχει μήκος περίπου 13χλμ. και περιλαμβάνει την κατασκευή 15 νέων σταθμών, με τα φρεάτια αερισμού τους, καθώς και ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας για την γραμμή 4 και δύο επισταθμούς.