Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτiδας

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜ. Β1)
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.646.959,05 €
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΙΣΤΡΙΖΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 01/10/2013
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκτελούμενο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής που εκτείνεται δυτικά της κοίτης του χειμάρρου Βίστριζα μέχρι της συμβολής του με το Σπερχειό ποταμό.