Ανακαίνιση - Αναδιαρρύθμιση Μ.Ε.Θ. στο Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 514.000 €
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 19-10-2020
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και τις εργασίες υποδομής  για την ενσωμάτωση εξοπλισμού ιατρικού, ξενοδοχειακού και εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών στο Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ".