ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.463.651,46
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 24/06/2003 - 12/10/2007
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Ανέγερση δύο τριόροφων κτιρίων και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης με το σύστημα της αντιπαροχής.