Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ" , προϋπολογισμού 8.400.000,00 € με Φ.Π.Α., που δημοπρατήθηκε από την Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Ο χρόνος υλοποίησής του είναι 18 μήνες.