Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή κτιρίου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Λυκόβρυση"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ". 
Κύριος του έργου είναι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι  έξι (6) μήνες.