Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα  «Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.» στο διαγωνισμό «Περιφερειακή οδός Κατερίνης", προϋπολογισμού 45.400.000,00€, που δημοπρατήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εταιρείες  του Ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε., ανανέωσαν τις πιστοποιήσεις τους για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 και για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007. 
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9