Εταιρικά Νέα

Οι εταιρείες ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε και ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. συμμετείχαν με το κοινοπρακτικό σχήμα «Κ/Ξ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΤΒΟ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό «Υπολειπόμενες Εργασίες στο Τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ», προϋπολογισμού 18.000.000,00€, που δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Γ.Γ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και αναδείχθηκε μειοδότης με έκπτωση 38,46%. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου έιναι 14 μήνες.
Η Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες έχει προεπιλεγεί στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων στις περιοχές του Γραμματικού (Ν. Αττικής), της Κεραταίας (Ν. Αττικής), της Πάτρας (Ν. Αχαΐας) και της Περιφέρειας Ηπείρου. H δεύτερη φάση των διαγωνισμών αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετείχε ως Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 23.646.959,05 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες.
Η Κοινοπραξία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» στην οποία η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετέχει με ποσοστό 33,33%, υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», προϋπολογισμού 94.671.304,35 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια ανακατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Επόμενη  Τελευταία