ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.240.476,89
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 28/12/1990 – 26/09/1993
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Μελέτη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 6.500m² με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Περιλαμβάνει αφενός μεν χώρους υπηρεσιών ασφάλισης και συναλλαγών αφετέρου δε χώρους υπηρεσιών υγείας. Όλοι οι χώροι έχουν πλήρη κλιματισμό με δύο ξεχωριστές και αυτόνομες μονάδες (λεβητοστάσια), εγκαταστάσεις ιδιωτικού υποσταθμού, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, πυροσβεστικού συγκροτήματος με δεξαμενές, αλεξικέραυνο, συναγερμοί ταμείων, πυρανίχνευση, δύο τηλεφωνικά κέντρα με σύζευξη, υδραυλικοί ανελκυστήρες προσώπων και ασθενοφόρων, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις κλπ.