ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΔΟΕΑΠ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.178.558,42
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 20/12/2010 – 01/09/2011
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός ενός επταόροφου και ενός εξαόροφου κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης).