Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός του 3ου ορόφου του κτιρίου ΝΒ του Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" (6)

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΠΑΠ Α.Ε.
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 18-07-2019
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό εκτέλεση
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός, Προμήθεια, Παραλαβή & Εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην καρδιολογική μονάδα του 3ου ορόφου του κτιρίου ΝΒ του Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"" ,