Ποιοί Είμαστε


Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, έχοντας δυναμική παρουσία κυρίως στην κατασκευή δημόσιων οικοδομικών έργων και έργων υποδομής, σε όλη την Ελλάδα. Η συνεχής δράση του ομίλου στο χώρο σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του, επιτρέπει την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείου Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού, εντός τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιο...
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Έγιναν εκτεταμένες αλλαγές στο σταθμό και συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν νέες πλατύτερες αποβάθρες στεγασμένες με μεταλλικά στέγαστρα, νέοι χώροι εξυ...
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 185
Ανέγερση εξαόροφου κτιρίου, ισογείου χώρου καταστημάτων και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης.