Ποιοί Είμαστε


O Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης, στη συντήρηση και λειτουργία κτιρίων και υποδομών (Facility Management), στην ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και σε έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Η συνεχής και μακροχρόνια δράση του ομίλου σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του, επιτρέπει την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οδικά δίκτυα, νοσοκομεία, υδραυλικά δίκτυα, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Εκτελούμενα ΈργαΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ >>

Κατασκευή Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, Γούρνες - Χερσόνησος
Πλήρης Κατασκευή του οδικού τμήματος Γούρνες-Χερσόνησος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτiδας
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής που εκτείνεται δυτικά της κοίτης του χειμάρρου Βίστριζα μέχρι ...

ΈργαΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ >>

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μελέτη και κατασκευή Μουσείου Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείου Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού, εντός τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιο...
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Έγιναν εκτεταμένες αλλαγές στο σταθμό και συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν νέες πλατύτερες αποβάθρες στεγασμένες με μεταλλικά στέγαστρα, νέοι χώροι εξυ...
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 185
Ανέγερση εξαόροφου κτιρίου, ισογείου χώρου καταστημάτων και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης.